We have many practices to design and build the basic components of Brave New Digital World: products, business models and digital platforms. Does this mean we have the know-how sufficient to design in a large scale the complex and emergent structures of the future? This topic will be evaluated by a select group of researchers, thinkers and practitioners.

Ethical dilemmas of leadership, heat and joys of night life, deep dive into musical masterpieces delivered by great performers, war traumas ... We will examine the realms of Extreme Experiences. Unlike utilitarian digital services simplifying our casual interactions with the providers of daily necessities, these experiences can become the true "objects of desire" and vehicles for personal transformation and if designed well. We will see how to create, elevate, perpetuate, and share experiences with high emotional content, and as a result – turn them into products.

With automated stores and pervasive, mobile commerce we seem to be approaching the optimum of retail experiences. How may the human-tech relationship and supporting infostructure evolve In the world of "consummation” – automated consumption.

Finally we will continue the examination of B2B2C strategies related to building successful business ecosystems based on digital platforms and solutions. Well executed BPO model can uniquely position a company creating opportunities for exploiting customer touchpoints to act as product aggregator. This takes both a technology proficiency and a well balanced relationships with ecosystem business partners.


PROJEKTOWANIE "NOWEGO WSPANIAŁEGO ŚWIATA"

Mamy wiele możliwości i doświadczeń, by zaprojektować i zbudować podstawowe komponenty „Nowego wspaniałego świata”: produkty, modele biznesowe i platformy cyfrowe. Czy to oznacza, że posiadamy know-how wystarczające do projektowania w dużej skali złożonych struktur przyszłości? Ten temat spróbuje ocenić wybrana grupa ekspertów, myślicieli i praktyków.

Dylematy etyczne przywództwa, gorączka życia nocnego, zagłębienie się w świat muzyki mistrzów traumy wojenne ...  Zagłębimy się również w sfery ekstremalnych doświadczeń. Inaczej niż utylitarne usługi, których celem jest uproszczenie dostępu do codziennych dóbr i usług, doświadczenia ekstremalne mogą - jeśli są dobrze zaprojektowane - stać się prawdziwym "przedmiotem pożądania" i narzędziem osobistej przemiany. Przekonamy się, jak technologia może pomóc kreować, wznosić, utrwalać i dzielić się ekstremalnymi doświadczeniami, a w rezultacie – przekształcać je w produkty. 

Dzięki zautomatyzowanym sklepom i wszechobecnemu, mobilnemu handlowi, zdajemy się zbliżać do optymalnego doświadczenia w handlu detalicznym. Jak zatem może ewaluować relacja Human-Tech i wspierająca ją infostruktura, w świecie znanym jako "consumation" – automatycznej konsumpcji.

Będziemy też kontynuować wątek związany ze strategiami ekosystemów biznesowych B2B2C i związanych z nimi cyfrowych platform. Pokażemy jak dobrze zrealizowane modele outsourcingowe w połączeniu z cyfrowymi punktami styku z klientem, pozwalają firmom z "głębi ekosystemu" zająć pozycję agregatorów usług i produktów. Wymaga to zarówno sprawności w użyciu technologii jak i zrównoważonych relacji z partnerami w ekosystemie.


Ta strona używa cookies celem umożliwienia rejestracji uczestników wydarzenia i obsługi procesów pokrewnych. Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Akceptuję